Met de KMO-Portefeuille betaalt de Vlaamse overheid ondernemers tot 30% van de kosten terug voor taalopleidingen die werden gevolgd bij een geregistreerd dienstverlener.
Op basis van een diepgaande audit kreeg LACOS dat kwaliteitslabel “geregistreerd dienstverlener” toegekend. Dat is ook goed nieuws voor de klanten. Zij kunnen immers voortaan bijna de helft van de opleidingskosten op de Vlaamse overheid verhalen en zij zijn zeker van een degelijke talenopleiding van hun medewerkers dankzij de goede zorgen van LACOS.

Wie kan gebruik maken van deze subsidie?

Vrijwel elke kleine en middelgrote onderneming en de vrije beroepen die aan de voorwaarden voldoen kunnen van de maatregel profiteren. Iedereen in het bedrijf, welke functie hij ook bekleedt, kan aan de opleidingen deelnemen. Van de portier tot de algemeen directeur, maar ook de bakker, de metselaar, de notaris, zelfstandigen, zaakvoerders en vennoten.

Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden via het internet aangezien de aanvraag, verwerking, toekenning en beheer van de subsidie volledig gebeurt via een digitale portefeuille.

Hoe subsidie aanvragen?

LACOS wil u graag daarbij helpen, contacteer ons voor meer informatie